beautysaloniraniاين متن صاحبه اي است که با نينا پاتل ، آرايشگر معروف ، انجام شده است . وي تبحر خاصي درآموزش آرايشگريدارد .

ما آرايشگران روانشناسان خوبي هستيم و معجزه مي کنيم . هيچ تعجبي نيست که چرا مردم به ما اعتماد مي کنند

من حدود بيست و چهار سال است کهآموزش آرايشگريانجام مي دهم و موي مردم را کوتاه مي کنم . اين موضوع را مي دانم وقتي مردم مو هايشان را به دست من مي سپارند ، راز هاي زندگي خود را نيز در اختيار من قرار مي دهند .

من سورپرايز نشدم که نظرسنجي جديد نشان مي دهد که آرايشگري وآموزش آرايشگريپنجمين شغل مورد اعتماد در کشور انگلستان است . من به مد بيست و چهار سال آرايشگر بوده ام و بار ها اين جمله ها را شنيده ام که " من به تو اعتماد دارم " ، " تو اولين کسي هستي که اين را به او مي گويم " و " از ديدنت خوشحال مي شوم " .

اعتماد بين آرايشگر و يک مشتري موضوعات متفاوتي را بيان مي کند . من ميدانم که با قيچي و شانه ي خود يا ظرف رنگ خود مي توانم به طور اساسي شخصيت يک نفر را از بين ببرم يا او را دوباره متولد کنم . من مي دانم که زندگي يک نفر را تغيير داده ام يا اعتماد به نفس او را بازگردانده ام زيرا او به من اعتماد کرده است که همان کاري که بايد را انجام دهم . براي اين که به حرف من در موردآموزش آرايشگريو خود اين کار برسيد اين موضوع کافي است که يک نفر از من بخواهد مدل مو يا رنگ و مش آن را تغيير دهم و در حالي که من دارم اين کار را انجام مي دهم او بگويد " ادامه دهيد ، من به شما اعتماد دارم " . اين جمله کاملا من را به خود جذب مي کند و باعث ايجاد رضايت در من مي شود .

من يک مشتري فوق العاده داشتم . وقتي که براي اولين بار پيش من آمده بود به تازگي همسر خود را از دست داده بود . او در حالي که سعي مي کرد با زندگي فعلي خود که شرايط مناسبي نداشت مقابله کند ، دوست داشت ظاهري جديد نيز براي خود داشته باشد . احساس کردم يک تغيير کامل چيزي نبود که واقعا او به آن نياز داشت ، پس يک تغيير لطيف و جزئي در او ايجاد کردم . پس از اين که اعتماد او در هر بازديد نسبت به من بيشتر شد ، کم کم مو هاي خود را تغيير داد .


با اين روند ، من مي ديديم که اعتماد او به من بالا تر مي رود . او خودش متوجه شد يک زن جذاب است و داشتن مو هايي که ديگران در مورد آن نظر دهند و جذب آن شوند براي او کاملا مفيد است به شرط اين که نزد آرايشگري رفته باشد کهآموزش آرايشگريرا به خوبي فرا گرفته باشد . به ياد دارم که او را تشويق کردم ؛ بله به او گفتم که بايد برود و دامن چرم نوک مدادي که در مجله ديده بود را بخرد . پنج سال بعد او را همراه يک مرد جديد فوق العاده در زندگيش ديدم . سبک مو هايش اسپرت شده بود و شگفت انگيز به نظر مي رسيد . او از من بابت همراهي وي در مرحله تحول تشکر کرد و باعث گريه هر دوي ما شد . اين يک حس شگفت انگيز است که جلب رضايت وي و اين که او به من اعتماد کرد باعث شد شخصيت جديدي از او شکل بگيرد . قدرتآموزش آرايشگريرا دست کم نگيريد ! با آرايشگري مي توانيد انسان ها را عوض کنيد .

من راز نگه دار خوبي نيز هستم . من باور دارم دليل اين که مردم راز هايشان را به من مي گويند اين است که من خيلي زياد آن فرد را نمي شناسم . اکثر اوقات دليل اين که آن ها راز هايشان را به من مي گويند اين است که فرد ديگري در زندگيشان نيست که با او صحبت کنند و صندلي من براي آن ها امن است . شما به عنوان آرايشگري که دوره يآموزش آرايشگريرا گذرانده قسم مي خوريد که بايد اسرار مردم را نزد خود نگه داريد . من مطمئن هستم تنها کسي که بيشتر از آرايشگر راز مردم را مي داند مسئول پذيرشي است که در سالن زيبايي حضور دارد . شايد او هيچ کدام از دوره هاي آرايشگري مثلآموزش ميکاپرا نگذرانده باشد ولي ارتباط خيلي بيشتري با مشتريان دارد . مشتريان هميشه به من مي گويند که شريک زندگي خود را به دلايل مختلف مثل کار ، بيماري ، زندان و غيره ترک مي کنند . من به مردم اجازه دادم روي صندليم احساساتي شوند و گريه کنند .


همچنين ، من تبديل به طيف وسيعي از اطلاعات شده ام که مشتريان مي توانند از آن استفاده کنند ؛ از پيشنهادات مربوط به يک کتاب گرفته تا ريملآموزش ميکاپ، رستوران ها و پيشنهادات مربوط به دنياي مد . اين کار در واقع در مورد يادگيري تمام چيز هايي است که هر يک از مشتريان در مورد آن به من نياز دارند . من يک مشتري دارم که نوعي برنامه خاص تلويزيوني را دوست دارد در صورتي که از نظر ديگران اين برنامه در حدي نيست که انقدر به آن عشق بورزيم ؛ با اين حال او آنقدر به من اعتماد دارد که در گفت وگو هايمان در مورد آن با من صحبت کند و من طوري نشان مي دهم که من نيز آن را دوست دارم . اکنون ما يک باشگاه هواداران مخفي موضوعات متفاوت در اطراف خود داريم .

آموزش آرايشگريو انجام تکنيک هاي آن در واقع ارائه توجه کاملتان به مشتري است . اين در واقع اين است که شما به هر کسي اجازه دهيد در مورد هر چيزي که دوست دارد با شما صحبت کند .

کار من شامل درک کردن مردم و نشان دادن علاقه ي واقعي است به طوري که شايد فقط شريک زندگي آن ها يا بهترين دوستشان بتواند براي آن ها انجام دهد . شما بايد به مدت يک تا دو ساعت تمام حواس و تمرکز خود را به مشتري اختصاص دهيد . اين کار در حقيقت گوش دادن به صحبت هاي آن ها و اجازه دادن به مشتريان براي بيان هر چيزي است که مي خواهند . درآموزش آرايشگريو ارائه ي خدمات زيبايي شما اجازه مي دهيد که شخصي جديد وارد زندگي شما شود . من هميشه مي گويم که آموش آرايشگري فرا تر از کاري است که من يا شانه و قيچي خود انجام مي دهم . يکي از دوستان عزيز من در حال حاضر ، اول مشتري من بود . بعضي روز ها آنقدر خوشحال هستم که مي خواهم به هوا بپرم ؛ زيرا مشتري هايي درآموزش ميکاپو ساير موارد دارم که مثل دوست هر روز پشت هم ايستاده ايم و دوست دارم با آن ها صحبت کنم .


هيچ اهميتي ندارد بار اولتان است که مي خواهيد موي خود را رنگ کنيد يا اين که چندين سال است داريد اين کار را انجام مي دهيد . اين موضوع خيلي سخت است که انتخاب کنيد چه رنگ مويي براي شما مناسب است .

ديدن يک سبک عالي در يک مجله يا افراد مشهوري که رنگ مو هاي خود را تغيير مي دهند که نتيجه ي آن نيز شگفت انگيز است مي تواند برايآموزش آرايشگريالهام بخش باشد . متاسفانه ، وقتي مي خواهيم از اين سبک ها براي موي خود استفاده کنيم هرگز همان حس و حال را به ما نخواهد داد .

ميکاپ مي تواند نقش مهمي در تغيير رنگ صورت شما داشته باشد . وقتي مي گوييم رنگ صورت به اين منظور نيست که واقعا رنگ پوست صورت شما عوض مي شود ؛ بلکه به اين معني است که ميکاپ مي تواند باعث شود صورت شما تيره تر يا روشن تر ديده شود . با ميکاپ مي توانيد رنگ مويي را که با چهره ي طبيعي شما سازگار نيست ، براي خود کنيد .

رنگ هاي مختلف مو که با رنگ پوست ما سازگار نيستند مي توانند باعث بي حالي صورت ما شوند يا طوري تاثير بگذارند که ما مريض به نظر برسيم . اين موضوع خيلي مهم است کهانتخاب رنگ مو بر اساس رنگ پوستانجام شود تا ظاهري متعادل به دست آوريد .

براي اين که متوجه شويد چه رنگ مويي با چهره ي شما متناسب است تا طبيعي ترين ظاهر ممکن را به دست آوريد ادامه ي اين مقاله را مطالعه کنيد .

تعيين گرمي و سردي چهره

براي اين که بفهميد چه نوع رنگ مويي براي صورت شما مناسب ترين گرينه است و طبيعي ترين ظاهر را در کنار پوست خود داشته باشيد ابتدا گرمي يا سردي چهره ي خود را تعيين کنيد .

چشم ها

با اين که چشم هاي شما فقط يک نقش مکمل در تعيين چهره ي شما دارند ، رنگ آن ها کمک مي کند تا وقتي که مي خواهيد گرمي يا سردي چهره ي خود ر انتخاب کنيد ، شما به مسير درستي هدايت شويد .


چهره ی شما گرم است یا سرد ؟

چشم ها

رنگ چشم سرد

چشمان خاکستری و روشن ، رنگ هایی هستند که همیشه با یک چهره ی سرد و روشن ظاهر می شوند . همچنین مجموعه ای از رنگ ها وجود دارد که هم در پوست های سرد گیرایی خوبی دارند و هم در پوست های گرم جذابیت خاصی را به دست می آورند ؛ برای مثال می توان به رنگ های سبز ، آبی تیره ، قهوه ای پر رنگ و چشمان عسلی با پس زمینه های آبی یا خاکستری اشاره کرد . Julianne Hough چهره ی معمولی و رنگ پوست سردی دارد که به خوبی با چشم های او که رنگ آبی روشن دارند سازگار شده اند .

رنگ چشم گرم

رنگ چشم های قهوه ای روشن ، قهوه ای تیره ی طلایی و عسلی همراه با پس زمینه ی قهوه ای رنگ های گرمی هستند که به خوبی با رنگ پوست گرم در آموزش آرایشگری ترکیب می شوند . رنگ سبز می تواند با چهره های سرد و گرم به خوبی ترکیب شود . Ashley Greene رنگ چشم های گرم و عسلی دارد که با رنگ پوست او که طلایی است و رنگ موی او که قهوه ای طلایی است ترکیب خوبی را تشکیل داده است .


راه چاره فقط تکرار نيست . اين موضوع به محصولاتآموزش آرايشگريکه شما استفاده مي کنيد نيز بستگي دارد . اسميت مي گويد :

اگر فردي پوست سر چربي داشته باشد احتمالا بايد شامپوي بيشتري براي براي پاکسازي روغن استفاده کند و کسي که پوست سر او پوسته پوسته شده است احتمالا بايد به سرعت از شامپو استفاده کند تا اين پوسته ها را از بين ببرد و خارش سر خود را نيز کم تر کند .

تفاوت بين اين دو درآموزش آرايشگريااما مربوط به تداوم استفاده از شامپو نيست . آن ها بايد از محصولاتي استفاده کنند که بتواند مشکلات آن ها را بر طرف کند .

او پيشنهاد مي کند محصولي را انتخاب کنيد که متناسب با نياز هاي پوست شما باشد و در مرحله ي بعد نياز هاي موي شما را بر طرف کند . او در اين باره مي گويد :

شامپويي که براي پوست سر مناسب است وما براي مو نيز مناسب نيست .

اين موضوع رايج است که از يک شامپو براي پوست سر و از يک شامپوي ديگر براي پاکسازي مو استفاده کنيد .


به دليل تمام مو هايي که در جهان پيرامون ما وجود دارد ، ما از دو متخصصآموزش آرايشگريسوال کرده ايم تا تجربيات خود را با ما در ميان بگذارند . به خواندن اين مقاله ادامه دهيد تا از تجربيات آن ها آگاه شويد و از آن ها استفاه کنيد .

هر چند وقت يک بار بايد موي خود را بشوييم ؟ - يک متخصص آسيب شناسي پاسخ مي دهد

با توجه سخنان متخصص آسيب شناسي ، Ky Smith ، اين که هر چند وقت يک بار بايد از شامپو استفاده کنيم بستگي به متغير هاي متخلفي دارد ؛ مثل توليد روغن طبيعي ، استفاده از محصول و نوع مو درآموزش آرايشگري.

بهداشت پوست سر براي رشد مو ضروري است ، پس هر کسي رژيم خاصي خواهد داشت که منحصرا بستگي به اين دارد که چقدر از سبوم ( روغن طبيعي ) را فرد مصرف مي کند و هر فرد چه مقدار عرق در طول روز ترشح مي کند . او مي گويد :

هر کسي بايد در نظر بگيرد که چه مقدار محصول روي موي خود استفاده مي کند ؛ زيرا باعث ايجاد تغييرات ناخواسته روي پوست سر و موي آن مي شود .


با مصاحبه اي که تهيه کرده ايم نظريات دو متخصصآموزش آرايشگريرا براي شما بيان مي کنيم که هر چند وقت يک بار بايد اين کار را انجام دهيد .

اگر تا به حال از خود سوال کرده ايد که هر چند وقت يک بار بايد موي خود را شست و شو دهيد ، تنها نيستيد ! گفت و گو هاي زيادي وجود دارد که بيان مي کند هر چند وقت يک بار بايد از شامپو براي داشتن پوست سر مطلوب و موي سالم استفاده کنيم . اما همچنان هيچ نتيجه ي مشخصي ذر اين باره به دست نيامده است .

ما تحقيقاتمان را کامل کرديم و مقاله هاي زيادي را در زمينه يآموزش آرايشگريمطالعه کرديم . حتي براي مدت طولاني از شامپو استفاده نکرديم تا آزمايش کنيم هر چند وقت يک بار بايد موي خود را شست و شو دهيم . با وجود همه ي اين ها ما هنوز 100 درصد مطمئن نيستيم که آيا بايد هر روز از شامپو استفاده کنيم يا براي هفته ها از شامپو استفاده نکنيم همان طور که مردم ديگر اين کار را مي کنند . آيا اصلا بايد از شست و شوي مو ها دست بکشيم ؟


او پیشنهاد از شامپوی تمیز کننده و خشک کننده ی RedKen استفاده کنید . این فرمول موی شما را تازه نگه می دارد و این روند را تا روز سوم حفظ می کند و به شما کمک می کند از رنگ موی خود به مدت بیشتری محافظت کنید .

اگر شما شامپوی خشک دوست دارید و دوست ندارید این محصول از آموزش آرایشگری روی پوست سر شما تجمع کند ، اسمیت توصیه می کند به یک محصول لایه بردار روی آورید .

او توضیح می دهد :

شامپو های پایه ای در آموزش آرایشگری نمی تواند تمام لایه های انباشته شده روی پوست سر را از بین ببرد . از این رو باعث گرفتگی فولیکول ها می شود و جلوی مو هایی که می خواهند بیرون بیایند را می گیرند .

او در این باره اضافه کرد :

لایه برداری پوست سر در آموزش آرایشگری ضروری است ؛ زیرا به گردش خون سالم کمک می کند ، سلول های قدیمی پوست را از بین می برد و پوست را تحریک می کند تا مواد مغذی را جذب کند . یک پوست سر سالم در آموزش آرایشگری ، اساسی برای داشتن یک موی سالم است .

او پیشنهاد می کند از مالش پوست سر بر اساس نیاز استفاده کنید اما این کار را باید ماهی یک بار انجام دهید .


هر چند وقت یک بار باید باید موی خود را بشوییم ؟ - یک متخصص رنگ مو پاسخ می دهد

Matt Rez یک متخصص آموزش رنگ و مش است و سفیر رسمی برند Redken است که مشتری های آن شامل Lili Reinhart ، Chiara Ferragni و Eiza Gonzalez می شوند . به عنوان یک قانون کلی برای بازسازی سلامت مو در آموزش آرایشگری ، او پیشنهاد می کند که از شامپو بیشتر از دو یا سه بار در هفته استفاده نکنیم .

او می گوید :

اگر موی خود را رنگ یا هایلایت کرده اید پیشنهاد می کنم هفته ای 3 روز موی خود را شست و شو دهید .

ایشان اضافه کردند :

مخصوصا برای مو هایی که بلیچ ( دکلره ) یا هایلایت شده است ، پیشنهاد می کنم از شامپو کم تر استفاده کنند تا به چربی طبیعی آن کمک کند در طی زمان به ترمیم مو بپردازد .

او همچنین می گوید که در مورد شست و شوی بیش از حد محتاط باشیم ؛ زیرا ممکن است باعث شود در دراز مدت ، چرب تر به نظر برسد .

در 15 سالی که من در زمینه ی آموزش آرایشگری تجربه دارم ، مشاهده کرده ام که وقتی ما چربی مو را بیش از حد از بین می بریم ، چربی بیشتری برای جبران کمبود چربی قبلی به صورت طبیعی در مو تولید می شود ؛ ولی من می دانم که هیچ کسی موی چرب را دوست ندارد ! شامپوی خشک کلید این شست و شو ها است .


وقتی که من 13 سال داشتم ، متوجه شدم نمی توانم به مدت زیادی وضعیت خاص خودم را نادیده بگیرم . هر روز صبح در آیینه به خودم نگاه می کردم و وقتی چشمانم به مو های ریز قهوه ایم می افتاد ، اعتماد به نفسم از هم می پاچید . صورت دوستانم عاری از هر چیزی بود و با این که آن ها هیچ گاه متوجه سبیل من نشده اند ، اما باز هم من خجالت می کشیدم . این موضوع را نمی توان در آموزش آرایشگری کتمان کرد . مادرم من را به سالن زیبایی خود برد و کنار من نشست . یک متخصص زیبایی ، یک واکس بنفش و داغ را بالای لب من قرار داد . از من خواست که یک نفس عمیق بکشم و تمامی سبیل هایم را با یک حرکت سریع از جا کند ! گویی در آموزش آرایشگری این گونه به او تدریس شده بود . چشمانم پر از اشک شد ، زبانم را گاز گرفتم تا از جیغ زدنم جلوگیری کنم . هر ماه این کار را من تکرار می کردم و اکنون که بزرگ شدم نیز همین کار را می کنم ؛ البته دیگر مادرم کنار من نمی شیند و خودم به تنهایی به آن جا می روم . اما دیگر نمی توان به آن جا رفت .


در این بخش از آموزش آرایشگری می خواهیم به شما بیاموزیم چگونه موی بالای لب خود را در خانه بردارید . این آموزش از زبان یک متخصص لیلیوم سرخ بیان می شود .

من مو های زیادی دارم ، روی سرم ، صورتم و بدنم . مو ها به ناچار در تمامی صورت شما رشد می کنند حتی اگر آن ها را نخواهید . در واقع به نوعی این مو ها حکم مهمان ناخوانده را دارند . موی بدن چیزی است که من از مادرم به همراه شخصیت طنز او به ارث برده ام . در حالی که مورد دوم را دوست دارم ، تمایل دارم از شر مو های زائدی که در بدنم رشد می کند نیز خلاص شوم . در طی سال ها ، من خیلی رشد کرده و ابرو های ضخیم خود را نیز دوست دارم و حتی با این موضوع کنار آمده ام که باید موی زیر بغل خود را اصلاح کنم . اما ناحیه ای در این آموزش آرایشگری وجود دارد که به شدت من را آزار می دهد . این ناحیه جایی نیست جز قسمت بالایی من که ر آن جا مو رشد می کند و اصطلاحا به آن سبیل گفته می شود . من می خواهم از شر موی زائدم در این بخش خلاص شوم و شاید این آموزش آرایشگری به شما هم این کمک را بکند .


برای این که به خانم هایی که با این مشکل در آموزش آرایشگری رو به رو هستند و قرار ملاقات های خود را برای واکسینگ صورت خود از دست داده اند ، کمک کنیم به متخصصان لیلیوم سرخ گفته ایم که در مورد باید ها و نباید های این کار تحقیق کنند تحقیق آن ها در مورد از بین بردن موی بالای لب در خانه است ؛ زیرا با این که آقایان ، در طول قرنطینه به سبیل های خود اجازه ی رشد داده اند ، من خانم های زیادی را می شناسم که دوست ندارند روی صورت خود موی اضافی داشته باشند و تمایل دارند این آموزش آرایشگری را در اختیار داشته باشند تا بتوانند هر چه زود تر از شر این مو های مزاحم راحت شوند .

برای انجام این کار ابتدا باید آماده شوید تا این مو های مضر را از صورت خود بردارید ، آن ها را از بین ببرید و از شرشان خلاص شوید . یادتان باشد نباید به سرعت به سراغ این کار بروید . ابتدا باید وسایل لازم را آماده کنید و نکات بهداشتی مرتبط با آن را مطالعه کنید . سپس می توانید برای انجام این کار در خانه که مورد علاقه ی بسیاری از خانم ها است اقدام کنید .


اما امروزه که سالن های زیبایی و آموزشگاه های آرایشگری به دلیل شیوع ویرویس کرونا تعطیل هستند ، استفاده از واکس برای از بین بردن مو های بالایی لب توصیه نمی شود ؛ خب طبیعتا این روش در آموزش آرایشگری به متخصصان ارائه می شود .

از آن جایی که من زمان بیشتری را نسبت به همیشه برای دور زدن در اطراف خانه سپری می کنم ، در مورد خودم متوجه شدم که توجه زیادی به مو های صورت خود نمی کنم و به راحتی می توانم سبیل خود را با انگشت لمس کنم . کار به جایی رسیده است که وقتی هر روز صبح از خواب بلند می شوم ، اولین چیزی که در آیینه می بینم همین موضوع است .

سعی می کنم با دوستانم به تماس تصویری بپردازم تا مطمئن شوم آیا این ها متوجه این موضوع می شوند یا خیر ( با این که آن ها توجه زیادی نمی کنند ! )

در هر صورت این یکی از تکنیک های آموزش آرایشگری که در هر صورت باید اجرا شود ؛ حتی اگر مردم متوجه موی بالای لب من نشوند که من مطمئنم بالاخره روزی متوجه می شوند . در هر حال این موضوع روز به روز اعتماد به نفس من را پایین می آورد .


آمادگی برای از بین بردن موی بالای لب در خانه

قبل از این که از محصولات آموزش پاکسازی پوست و آموزش آرایشگری استفاده کنید ، همیشه باید یک تست آزمایشی انجام دهید . این مسئله در مورد از بین بردن موی بالای لب نیز صادق است . پس قبل از استفاده ابتدا کمی کرم یا موم را روی قسمت کوچکی از پوست خود امتحان کنید .

Ismiel می گوید :

اگر هیچ واکنش معی بعد از بیست و چهار ساعت وجود نداشت ، ایرادی ندارد که از آن استفاده کنید . پس می توانید ادامه ی کار خود را دنبال کنید . دقت داشته باشید آموزش آرایشگری مناسبی را برای انجام این کار انتخاب کنید .

بهترین کرم از بین برنده ی موی صورت

از وقتی که 13 ساله بودم تا اکنون که 20 ساله هستم همیشه برای واکسینگ موی بالای لب خود به یک سالن می رفته ام . هر ماه برای این که خودم را از شر آن خلاص کنم دو ساعت در راه بودم تا به مقصد برسم . هر چند ، وقتی که تصمیم گرفتم به مدت 4 ماه خارج درس بخوانم ، دیگر نمی توانستم به مقصد مورد نظر برسم . در واقع در آن زمان نمی توانستم به سالن زیبایی مورد نظر خود برسم . چاره ای هم نداشتم .


آمادگی برای از بین بردن موی بالای لب در خانه

Natalie Ismiel ، متخصص و سفیر برند Nad می گوید :

بعضی از مردم صبر نمی کنند تا موی بالای لب آن ها به اندازه ی کافی بلند شود سپس به سالن زیبایی بروند .

برای این که بتوانید در آموزش آرایشگری این کار را انجام دهید ، موی مورد نظر شما باید دو تا پنج میلی متر بلندی داشته باشد . در غیر این صورت هر کاری هم که انجام دهید ، تاثیر چندانی را دریافت نخواهید کرد .

به عنوان یک مرجع ، یک نیکل دو میلی متر ضخامت دارد ، پس اگر موی شما اندازه ی آن است می توانید این کار را انجام دهید . از طرف دیگر ، Elena Petrovicova ، محقق و مدیر توسعه ی برند Nair تذکر می دهد که اگر موی مورد نظر شما در این آموزش آرایشگری بیش از نیم اینچ است ، شما باید آن را ابتدا کوتاه کنید و سپس عملیات واکسینگ یا استفاده از موم را انجام دهید تا کم ترین درد ممکن را لمس کنید . در غیر این صورت احتمالا درد بیش از حد وجود دارد و حتی گاهی اوقات مشاهده شده است که باعث خون ریزی و اذیت شدن فرد در طی انجام این روند از آموزش آرایشگری شده است .


آمادگی برای از بین بردن موی بالای لب در خانه

اول از همه چیز در این آموزش آرایشگری باید بدانید :

سعی کنید رشد موی صورت خود را تا جایی که ممکن است بین هر بار که به سالن زیبایی می روید کم کنید . ( احتمالا چند هفته ای طول می کشد تا به روال سابق برگردید )

جینا پتاک ، مدیر آموزش مرکز موم اروپا پیشنهاد می کند از ماسک هیدروژل Mask me که شامل عصاره ی گل شاد ( زعفران زرد ) و ذرات فعالی است که در مقابل رشد مو مقاوت می کنند . استفاده از این ماسک های صورت در آموزش آرایشگری کمک می کند که رشد مجدد موی صورت شما به صورت نازک تر و نرم تر انجام شود . حداقل می توانید از این راه استفاده کنید تا موقعی که به یک سالن زیبایی بروید .

با این که این مورد تلاش می کند تا موی بالای لب شما را قبل از این که مشخص شود به سرعت از بین ببرد ، مطمئن شوید این مو ها آن قدر بلند باشند تا بتوانید به صورت کاملا ایمن از شر آن ها خلاص شوید . حتما این مورد را در نظر داشته باشید تا خدایی نکرده آسیبی به پوست شما وارد نشود و بتوانید نتیجه ی دلخواه خود را بگیرید .


بهترین کرم از بین برنده ی موی صورت

برای این موضوع کرم مرطوب کننده ی صورت Nair را معرفی می کنیم .

این کرم در آموزش آرایشگری راه حل درست و آزمایش شده برای هر کسی است که می خواهد موی بالای لب خود را از بین ببرد . من پوستی حساس و مستعد آکنه دارم و در طول دو سال داشتم از این کرم برای آموزش آرایشگری استفاده می کردم . این کرم هیچ وقت من را دچار مشکل نکرده است . من حتی از این کرم وقتی که داشتم دوره ی آکوتان را می گذراندم استفاده کردم . ( در این دوره معمولا پیشنهاد می شود که از واکسینگ استفاده نکنید )

و این کرم همچنان باعث ایجاد پوست های تمیز و شفاف می شود . مقدار کمی از کرم را روی پوست خشک و تمیز خود بمالید . پس از پنج تا ده دقیقه ، کرم را به آرامی بردارید ، آب را روی آن بریزید و به آرامی آن را نوازش دهید تا خشک شود .

خدا نگهدار ! از شر موی زائد خود که در بالای لب شما قرار گرفته است طی یک آموزش آرایشگری ساده راحت شدید .

در قسمت بعدی دستگاهی را معرفی می کنیم که می توانید از طریق آن ، موی بالای لب خود را از بین ببرید .


بهترین کیت های موم برای از بین بردن مو های بالای لب در خانه

شما می توانید استفاده از موم ، واکس و . را در خانه نیز مثل سالن زیبایی تجربه کنید .

در حالی که موم های سوزان در آموزش آرایشگری ، تجربه ای کاملا مشابه به سالن زیبایی را به شما منتقل می کنند ، خیلی از خانم ها بر این نظر هستند که استفاده از این چسب ها و موم ها ، آسان ترین راه برای از بین بردن موی بالای لب در خانه است . خیلی از این نوار ها برای قسمت های کوچک در آموزش آرایشگری تهیه شده اند و فرمول آن ها مختص موی صورت های حساس است . علاوه بر این ، این نوار ها مقرون به صرفه تر از کیت های موم سوزان هستند .

نکته ی حرفه ای : ما به شما پیشنهاد می کنیم که عمل لایه برداری را با استفاده از یک لیف حمام یا حلقه ، حداقل بیست و چهار ساعت قبل از انجام عملیات واکسینگ در آموزش آرایشگری انجام دهید تا بتوانید از شر مو های رشد کرده سریع تر خلاص شوید .

در قسمت بعدی چند محصول از این نوار ها و موم ها را برای شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید از آن ها در آموزش آرایشگری استفاه کنید .


بهترین دستگاه از بین برنده ی موی صورت

اگر شما به دنبال این هستید که نتیجه ی مورد نظر خود را در این آموزش آرایشگری به سرعت به دست آورید ، درماپلنینگ می تواند برای شما بسیار مناسب باشد . متخصصان پوست و زیبایی شناسان ، خدمات درماپلنینگ را در مطب خودشان ارائه می دهند اما ابزاری برای آموزش آرایشگری وجود دارد که به شما این امکان را می دهند تا در خانه این کار را انجام دهید . این روش نیز کاملا نتیجه بخش است . ابزاری که برای درماپلنینگ از تیغه های تیزی استفاده می کنند تا سلول های مرده ی پوستی و کرک ها را از بین ببرد و در نهایت پوست شما را نرم و صاف باقی می گذارد . بسیاری از این محصولات در آمورش آرایشگری وجود دارد که از بین آن ها می توانیم محصول درماپلین GLO را معرفی کنیم که جایزه ی زیبایی کراش در سال 2020 را از آن خود کرد .

در قسمت بعدی واکس و موم های مناسبی که می توانید برای از بین بردن موی بالای لب خود در خانه استفاده کنید را برای شما معرفی کنیم تا بتوانید در این مدت که کرونا وجود دارد ، از شر آن ها خلاص شوید .

موفق باشید .


بهترین کیت های موم برای از بین بردن مو های بالای لب در خانه

موم ارگانیک شکری Parissa Cane

این کیت موم ملایم و سوزان در آمورش آرایشگری می تواند در تمامی قسمت های بدن شما استفاده شود : پا ها ، خط بیکینی ، زیر بغل و صورت شما . برخلاف سایر نوار های مومی از پیش آماده که قبلا به شما معرفی کردیم ، قبل از این که از آن در آموزش آرایشگری استفاده کنید باید آن را در مایکروویو گرم کنید . سپس شما یکی از برچسب های ارائه شده در جعبه را استفاده می کنید تا یک لایه از موم را روی قسمت بالای لب خود در مسیری که مو ها رشد کرده است قرار می دهید . سپس نوار پارچه ای که روی موم قرار دارد را فشار می دهید . درنهایت باید در یک لحظه و به سرعت موم را از صورت جدا کنید . کاربران اعتقاد دارند که استفاده از این موم در آموزش آرایشگری بسیار ساده است و به صورت موثر مو ها را از بین می برد و باعث ایجاد حساسیت در پوست نمی شود . حتی خلاص شدن از دست آن نیز راحت است . اگر برنامه ی شما این است که از موم برای قسمت های مختلفی از بدن خود در خانه برای آموزش آرایشگری استفاده کنید ، این محصول کار را به خوبی برای شما انجام خواهد داد .


بهترین کیت های موم برای از بین بردن مو های بالای لب در خانه

نوار های مومی آماده برای صورت

در قسمت قبلی از این آموزش آرایشگری برای شما در مورد نوار موم صورت Nad توضیح دادیم .

امروز می خواهیم محصول دیگری را به شما معرفی کنیم .

برای استفاده از این موم های صورت ، شما هیچ نیازی به گرم کردن نوار ها یا مالش دادن آن ها ندارید . آن ها برای استفاده در آموزش آرایشگری کاملا آماده ی مصرف هستند . فقط کافی است که جعبه ی آن را باز کنید . این موم به صورت 100% از روغن سبوس برنج ساخته شده است و شما می توانید از آن برای از بین بردن موی بالای لب ، صورت ، ابرو و خط بیکینی خود استفاده کنید .

نتیجه ای که این محصول به جا می گذارد به مدت هشت هفته باقی خواهد ماند و شما می توانید با خیال راحت به فعالیت های مورد نظر خود طی این مدت ادامه دهید .

استفاده از این محصول در آموزش آرایشگری به طور مداوم باعث می شود رشد مجدد مو های شما به شدت کاهش پیدا کند .

بنابراین می توان گفت که این محصول یکی از بهترین محصولات برای از بین بردن مو های زائد است .


بهترین کیت های موم برای از بین بردن مو های بالای لب در خانه

نوار موم صورت Nad

این نوار های موم در آموزش آرایشگری به صورت خیلی ساده استفاده می شوند و برای چانه ، بالای لب و صورت شما کاملا مناسب است . برای این که از این نوار ها استفاده کنید حتما باید از محیط های گرم دوری کنید .

به سادگی یکی از این نوار ها را بین انگشتان خود مالش دهید تا به آرامی آن را گرم کنید . این مرحله از آموزش آرایشگری را حتما باید قبل از واکسینگ انجام دهید .

این بسته شامل 10 نوار دو رو است و 4 دستمال مرطوب کننده نیز دارد که می تواند پوست شما را آرام کند .

Ismiel در این باره می گوید :

این پک می تواند تمامی مو های زائد باقی مانده در این آموزش آرایشگری را به طور کامل از بین ببرد و میزان قرمزی سطح پوست شما را پس از استفاده از نوار های موم کاهش دهد .

در قسمت های بعدی ، محصولات بیشتری را برای این آموزش آرایشگری به شما پیشنهاد خواهیم کرد تا از آن ها استفاده کنید و به نتیجه ی دلخواه خود برسید .

امیدواریم تا این جا از مقالات ما لذت برده باشید .

موفق و سربلند باشید .


چگونه مو های بالای لب خود را با استفاده از موم در خانه از بین ببریم ؟

مرحله ی 1 : محل مورد نظر را تمیز کنید

اگر می خواهید یک تجربه ی خوب و موفق در استفاده از موم برای آموزش آرایشگری داشته باشید باید با پوست تمیز و خشک کارتان را شروع کنید . پوست خود را از هر چیزی مثل میکاپ ، چربی یا مرطوب کننده ها پاک کنید . همچنین ، مطمئن شوید که پس از پاکسازی ، در آموزش آرایشگری پوست شما کاملا خشک باشد . یک بار قبل از این که وارد سالن زیبایی شوم تا عملیات واکسینگ را انجام دهم ، در ماشین از پاک کننده های مواد آرایشی استفاده کردم که متخصص زیبایی من اصلا از این کار خوشش نیامد . البته من هم از این کار خوشم نیامد ؛ زیرا رطوبت باعث می شد که موم نتواند به خوبی رو پوست من بچسبد و مواد آرایشی را به طور کامل روی پوست من پخش کرده بود .

در قسمت بعدی سایر مراحل مربوط به این آموزش آرایشگری را برای شما شرح خواهیم داد تا بتوانید به سادگی از موم برای از بین بردن مو های بالای لب خودتان استفاده کنید بدون این که آسیبی به خودتان وارد کنید .


چگونه مو های بالای لب خود را با استفاده از موم در خانه از بین ببریم ؟

مرحله ی 2 : خود را برای استفاده از موم در این آموزش آرایشگری آماده کنید

مو های خود را به عقب ببرید به طوری که شاخه های شل در راه شما قرار نگیرند . سپس ، دستانتان را به خوبی بشویید . هر کیت مومی که در این آموزش آرایشگری در اختیار دارید ، دستور العمل خاص خودش را دارد ، ولی به طور کلی ، قبل از این که از یک نوار موم استفاده کنید باید نکاتی را در نظر داشته باشید . Ismiel در این باره می گوید :

نوار ها را بین کف دستان خود بمالید تا احساس کنید برای استفاده در این آموزش آرایشگری گرم شده باشد . سپس نوار ها را جدا کنید . گرمای موجود در آن ها باعث می شود شما بهترین نتیجه را در پایان داشته باشید .

در قسمت به سراغ مرحله ی استفاده از این موم ها در این آموزش آرایشگری می رویم که به دو بخش کوچم تر تقسیم می شود . پس از آن نیز در مورد نحوه ی کندن آن ها با یکدیگر گفت و گو خواهیم کرد تا بتوانید از قرمزی بیش از حد آن جلوگیری کنید .

ممنون از شما


چگونه مو های بالای لب خود را با استفاده از موم در خانه از بین ببریم ؟

مرحله ی 3 : نوار ها را بکنید

خب اکنون به دردناک ترین قسمت این آموزش آرایشگری می رسیم . برای این که این درد را به حداقل برسانید ، با یکی از دستان خود ، پیشانی را محکم بگیرید و در یک لحظه نوار ها را به سمت مرکز صورت خود بکنید . Petrovicova در این مورد می گوید :

اگر همه ی مو های زائد مد نظر شما در این آموزش آرایشگری در مرحله ی اول کنده نشد ، می توانید دوباره به سراغ همان قسمت بروید و با استفاده از همان نواری که استفاده کردید تا وقتی که به پوست شما می چسبد می توانید استفاده کنید .

این مرحله از آموزش آرایشگری را برای طرف دیگر نیز انجام دهید تا نتیجه ی مورد نظر خود را دریافت کنید .

در قسمت بعدی به شما می گوییم که چگونه مو های باقی مانده را بکنید .

از این که وقت خود را در اختیار متخصصان لیلیوم سرخ قرار دادید ، کمال تشکر را داریم .

امیدواریم توانسته باشیم به اندازه ی کافی به شما عزیزان کمک کنیم و اطلاعات خوبی را در اختیار شما درباره ی آموزش آرایشگری گذاشته باشیم .


چگونه مو های بالای لب خود را با استفاده از موم در خانه از بین ببریم ؟

مرحله ی 3 : موم را در قسمت بالایی لب خود و در دو بخش استفاده کنید

جهتی که مو ها در قسمت بالایی لب شما رشد می کنند متفاوت است و به دو دسته تقسیم می شود . پس باید در این آموزش آرایشگری برای هر بخش به صورت جداگانه این کار را انجام دهید . با بخش سمت راست قسمت بالای لب خود شروع کنید . خیلی محکم نوار موم را روی آن قسمت فشار دهید و صاف به سمت راست بچسبانید ؛ در همان جهتی که مو های بالای لب شما رشد کرده است . ( در مو های سمت چپ باید این کار را در این آموزش آرایشگری انجام دهید با این تفاوت که باید نوار را به سمت چپ بچسبانید )

انگشتان خود را با فشار روی نوار قرار دهید و سه یا چهار بار در جهتی چسبانده اید بکشید .

Ismiel می گوید :

صاف کردن موم در آموزش آرایشگری به صورت محکم کمک می کند که آن را یکنواخت روی همه جا روی پوست پخش کنید و مو را به خوبی از جای خود بکنید تا از ایجاد دانه های قرمز روی پوست جلوگیری کنید .

موفق باشید .


چگونه مو های بالای لب خود را با استفاده از موم در خانه از بین ببریم ؟

مرحله ی 5 : مو های زائد باقی مانده را بکنید

پس از این که از موم در آموزش آرایشگری استفاده کردید و عملیات واکسینگ را انجام دادید ، از موچین استفاده کنید تا هر موی زائدی که باقی مانده است را از بین ببرید . اگر شما مانند من هستید ، از موچین استفاده می کنید تا مو های زائد چانه را نیز که مانند موی بالای لب رشد کرده است ، از بین ببرید .

با این که استفاده از موچین به تنهایی جذاب است و می تواند در آموزش آرایشگری اعتیاد آور باشد ، سعی کنید زیاد از آن استفاده نکنید .

Petak می گوید :

فکر نکنید که همیشه موچین در اختیار دارید و می توانید از آن استفاده کنید .

استفاده از موچین بیش از حد در آموزش آرایشگری می تواند پوست را حساس کند . به جای آن ، موچین را به ندرت و در حمام استفاده کنید و فقط در مواقعی که واقعا نیاز است از آن استفاده کنید ؛ مثلا هر موقع دیدید که مو های زائد بیش از حد مشخص شده اند ، از آن استفاده کنید .


چگونه مو های بالای لب خود را با استفاده از موم در خانه از بین ببریم ؟

مرحله ی 6 : پوست را صاف و آرام کنید

هیچ راهی وجود ندارد که از قرمزی موقت پس از واکسینگ یا استفاده از موم در آموزش آرایشگری جلوگیری شود ، اما شما می توانید پوست خود را با استفاده از مالش یک روغن بچه یا یک مرطوب کننده مبتنی بر آلوئه روی ناحیه ی مورد نظر آرام کنید .

اکثر کیت هایی که به عنوان موم استفاده می شوند شامل دستمال مرطوب هایی هستند که برای استفاده پس از اپیلاسیون تهیه شده اند ؛ بنابراین از این دستمال ها حتما استفاده کنید .

اگر پوست شما خیلی حساس است Petrovicova پیشنهاد می کند مقداری یخ را داخل یک حوله قرار دهید و روی پوست قرار دهید تا حساسیت ایجاد شده روی پوست در این آموزش آرایشگری را کاهش دهید .

مرحله ی 7 : 24 ساعت روی محل مورد نظر کاری انجام ندهید

پس از این که عملیات واکسینگ را انجام دادید ، پوست شما به ناچار حساس خواهد شد ؛ بنابراین از لایه برداری ، استفاده از محصولات حساسیت زا یا ایجاد ارتباط با آن قسمت به مدت 24 ساعت خودداری کنید .

Petrovicova می گوید :

برای این که از شکستگی های متفاوت در لب فوقانی جلوگیری کنید ، تا 24 ساعت پس از این کار در آموزش آرایشگری ، از لایه برداری پرهیز کنید و تا جایی که ممکن است به بالای لب خود دست نزنید .


رنگ موی بلوند خاکستری ، سایه ای از بلوند است که با رنگ طوسی ترکیب می شود تا یک رنگ خاکستری در این آموزش آرایشگری ساخته شود .

رنگ خاکستری بلوند مثل یک سایه ی روشن تر از موی بلوند دودی به نظر می رسد .

رنگ مو یا هایلایت خاکستری بلوند در آموزش رنگ مو بهترین نتیجه را روی مو های بلوند یا قهوه ای روشن طبیعی می دهند و با اکثر رنگ پوست ها ، تطابق دارد .

رنگ های دودی امروزه همیشه در صدر جدول قرار دارند ؛ زیرا این رنگ ها کلاس و زیبایی خاصی را به صورت اضافه می کنند .

این سبک معروف در آموزش رنگ مو به طور کلی یکی از باید هایی است که دخترانی که پوستشان رنگی خنک دارد ، باید از آن استفاده کنند .

شما می توانید مدل های لطیف و ظریف را با استفاده از هایلایت خاکستری و یک بالیاژ انتخاب کنید یا یک آمبره تیره تا روشن را برای موی خود پیاده سازی کنید تا یک ظاهر نیمه رسمی برای خود داشته باشید .

زیرا یک سایه خاکستری بلوند شباهت بیشتری به طوسی و جنبه ی خنک تر این طیف دارد .

همچنین این رنگ به خوبی با رنگ پوست های خنک و چشم های روشن سازگار می شود .


در این بخش می خواهیم نکاتی را برای آموزش پاکسازی پوست بیان کنیم که در سالن زیبایی رعایت می شود ولی در خانه نیز باید آن ها را رعایت کنید .

  • کار را با آب گرم شروع کنید تا متافذ پوستی خود را باز کنید و کار را با آب سرد تمام کنید تا آن ها را ببندید .
  • شما بیشتر اوقات 30 دقیقه طول می کشد که ماسک صورت خود را بسازید و به آن زمان می دهید تا روی پوست شما تاثیر بگذارد .
  • بعضی از این ماسک ها ممکن است کثیف شوند ، پس از قبل چند حوله و لیف حمام آماده کنید .
  • با استفاده از خیار روی چشم های خود می توانید در هنگام استفاده از ماسک در آموزش آرایشگری آرام شوید . خیار خاصیت صاف کنندگی دارد و ویژگی ضد التهاب را در خود جا داده است . این کار باعث می شود ، پف چشم های شما کم شود .
  • همیشه استفاده از مواد مرطوب کننده در ماسک صورت خود را در نظر بگیرید . البته این مورد بستگی به نیاز های پوست شما دارد . هر چند آب رسانی به پوست یک راه حل عالی برای داشتن پوستی زیبا و تمیز است . خیلی از محصولات ضد آکنه پوست شما را خشک می کنند . پوست هایی که خیلی خشک باشند می توانند واقعا باعث آکنه شوند زیرا وقتی پوست شما خیلی خشک شود ، سبوم اضافه تری را تولید می کند .

یک موضوع عالی در ساخت ماسک صورت دلخواه خودتان که در آموزش پاکسازی پوست کاربرد دارد این است که شما گزینه های متفاوتی را برای انتخاب در اختیار دارید .

محصولات طبیعی و ارزان قیمتی در انواع مختلف وجود دارد که شما می توانید آن ها را از سوپر مارکت های خیلی کوچک هم تهیه کنید .

این محصولات اثرات شگفت انگیزی روی پوست شما خواهد گذاشت .

من به شخصه از مخلوط و هماهنگ کردن عناصر لذت می برم که فقط روی پوست صورت من در آموزش آرایشگری به کار برده شوند .

همچنین من دوست دارم بدانم که دقیقا چرا از یک عنصر دارم استفاده می کنم و چگونه به پوست صورت من کمک خواهد کرد .

به همین دلیل ، من می خواهم کار را با لیست کردن عناصر برای ماسک صورت آغاز کنم و بیان کنم که چرا هر کدام برای پوست شما مناسب هستند .

سپس من طرز تهیه ی چند ماسک صورت پاک کننده که به شخصه آن ها را دوست دارم ، توضیح می دهم .

در اضافه کردن عناصری که فکر می کنید برای پوست شما مفید هستند آزاد هستید .

با این کار شما می توانید ماسک دلخواه خودتان را ایجاد کنید .

با تشکر از همراهی شما عزیزان

گروه تخصصی لیلیوم سرخ


در حال حاضر شاید آخرین چیزی که در ذهن شما باشد این است که ریشه های موی خود را با استفاده از رنگ مو یا هر چیزی که از آن استفاده می کنید بپوشانید .

اگر شما این کار را انجام می دهید ، من واقعا به عزت اخلاقی و مهارت شما برای تلاش در این مورد حسادت می کنم .

هر چند ، بسیاری از ما تصمیم می گیریم که خودمان را در این زمان قرنطینه کنیم و آموزش رنگ مو نیز در اینترنت فراوان است .

اما این که چگونه ریشه ی مو را رنگ کنیم یکی از مسائلی است که باید به شدت به آن دقت کنیم .

من این روش را در آموزش آرایشگری می دانم ؛ زیرا خود در خانه قرنطینه کرده ام و مجبور شده ام که این روش را خودم برای مو هایم پیاده سازی کنم .

با این که من هنوز دارم در خانه کار می کنم و هیچ کسی دیگر این کار را انجام نمی دهد ( وقتی می گویم هیچ کسی یعنی واقعا هیچ کس ) به آن معنی است که من حواسم به ریشه های مویم هست و از آن ها به خوبی مراقبت می کنم و ریشه های سفید و خاکستری ایجاد شده در موی خود را به خوبی می پوشانم .

در حالی که سایر مردم دوباره به سالن زیبایی مراجعه می کنند و هزینه های زیادی را صرف آن می کنند .

شما می توانید در صورت وجود هر گونه مشکل یا سوال با آرایشگران لیلیوم سرخ تماس بگیرید .


چه چیزی باعث می شود یک نفر با موی خرمایی یا مشکی از رقابت با هم نوعان خود که دارای مو های قهوه ای هستند دست بکشند ؟

خب ، اگر روند های اخیری که مردم در آموزش آرایشگری پیش گرفته اند مقیاسی برای ما باشند ، این موضوع روشن است که پاسخ سوال بالا بعدی دهی به مو ها است .

از آمبره و بالیاژ مو گرفته تا لو لایت و بیبی لایت ، هر روشی که استفاده کنید داشتن یک رنگ موی جذاب ( چه تیره باشد چه نباشد ) به طوری که نامحسوس باشد ، هدف ما است .

استفاده از تن رنگ ها روی یکدیگر که واقعا موی شما را روشن کند باعث برجسته شدن تن رنگ چشم ها و پوست شما می شود .

بنابراین هایلایت های رگه دار و خنجر مانند را کنار بگذارید .

امروزه شما باید از رنگ مو هایی استفاده کنید که ظاهری طبیعی تر به شما اضافه کنند و دیگران را به این فکر فرو ببرد که آیا اصلا شما مو های خود را رنگ کرده اید یا موی خودتان است !

آیا می خواهید با این روش ها آشنا شوید و یاد بگیرید چگونه این ظاهر طبیعی و بی نقص را به زندگی خود اضافه کنید ؟

پیشنهاد می کنیم این آموزش رنگ مو از لیلیوم سرخ را مطالعه کنید تا بیشتر با این مسئله آشنا شوید .

یک رنگ موی بعد دار به چه شکل است ؟

ما مقداری بیش از حد در این مورد توضیح دادیم ولی شاید شما هنوز متوجه نشده باشید که اضافه کردن بُعد به مو به چه معنی است !

ایده رنگ موی بعد دار این است که از تن رنگ موی های مکمل روی موی خود استفاده کنید .

این رنگ مو ها به سرعت تاثیر خود را نشان می دهند و روی موی طبیعی شما اعمال می شوند .

با استفاده از این تکنیک شما می توانید از شر مو های یکنواخت خود که حوصله ی هر کسی را پس از مدتی سر می برد راحت شوید .

به یاد داشته باشید اگر تجربه ی کافی برای این کار را ندارید ، حتما به یک سالن زیبایی مراجعه کنید و در آن جا کار های خود را انجام دهید .

در ادامه ی این آموزش که هفته ی بعد منتشر خواهیم کرد به شما می آموزیم چگونه به موی خود بعد اضافه کنید .

این کار را می توانید در خانه هم انجام دهید ولی باید دقت کافی داشته باشید .

در صورت وجود هر گونه سوال پیشنهاد می کنیم با آکادمی لیلیوم سرخ تماس بگیرید .


همان طور که در قسمت های قبلی گفتیم مایکروبلیدینگ یکی از روش های تتوی ابرو است .

شما با این روش در آموزش تتوی ابرو آشنا خواهید شد .

مایکروبلیدینگ می تواند چند ساعت طول بکشد

خانم ا تای برای هر مشتری حدود دو ساعت وقت می گذارد تا ابرو های او را طراحی کند .

ایشان در این باره می گویند :

طراحی خسته کننده ترین بخش طراحی است و بخش اعظمی از جلسه ی تتو را در بر می گیرد .

ایشان در مورد تتوی ابرو اضافه می کنند :

هیچ فردی وجود ندارد که به جز موقعی که می خواهد ابرو های خود را تتو کند ، تا این حد به آن ها فکر کند .

این موضوع فقط چند لحظه برای من طول می کشد که متوجه شوم دقیقا مشتری من چه چیزی می خواهد .

پس از آن ، طرح مورد نظر او را روی صورتش طراحی می کنم اما مهم ترین بخش بررسی تعادل یا عدم تعادل ابرو های آن ها است .

پیرت آوا حدود 10 دقیقه تا یک ساعت زمان می گذارد تا طراحی ابرو را انجام دهد .

این زمان بستگی به مقدار مویی دارد که ابرو مشتری شامل می شود .

پس از تتوی ابرو کار های مراقبتی نیز وجود دارد که باید آن ها را در نظر بگیرید .

برای انجام این کار ها شما باید کمی از وقت روزانه ی خود را کنار بگذارید و به این کار اختصاص دهید .

آوا در این مورد می گوید :

من تمامی مراقبت هایی که پس از انجام کار نیاز است انجام شود را به مشتری هایم ارائه می دهم .

این کار ها شامل استفاده از کرم آنتی بیوتیک سه گانه برای بیست و چهار ساعت و وازلین برای یک هفته است .

ایشان در این مورد بیشتر توضیح می دهند :

لطفا این مورد را در نظر داشته باشید که مشتریان نباید به مدت یک هفته ابرو های خود را خیس کنند یا آن ها را بشویند .

ابرو های شما یکسان نخواهند شد

تای در این مورد می گوید :

ابرو ها مثل دو خواهر هستند ولی دو قلو نیستند .

ایشان بیشتر توضیح می دهند :

این موضوع برای مردم خیلی مهم است و درست آن است که متوجه این موضوع باشند .

با این کار آن ها می توانند توقعات منطقی تری داشته باشند .

چشم های هیچ کسی کاملا شبیه به هم نیست .

می توانید این موضوع را از پل روی بینی متوجه شوید .

بنابراین نقطه ی شروع ابرو های شما کمی متفاوت است .

همچنین حفره هایی که در اطراف چشم وجود دارند با یکدیگر تفاوت دارند .

ممکن است یک طرف از بخش بالای استخوان ابرو شما مسطح تر یا گرد تر باشد .

بنابراین موضوعات بی شماری وجود دارد که باید در آموزش آرایشگری در نظر بگیرید .


همان طور که مستحضر هستید در قسمت های گذشته ما به طور مفصل در مورد ویروس کرونا و تاثیرات آن روی تمامی اقشار جامعه صحبت کردیم .

اگر می خواهید ادامه ی این مقاله را دنبال کنید پیشنهاد می کنیم حتما مقاله های زیر را در ابتدا مطالعه کنید :

برای این که صنعت زیبایی ، سالن های زیبایی و خدمات آنلاینآموزش آرایشگریسر پا بماند ، متخصصان آرایشگری و فروشندگان لوازم آرایشی باید به صورت آنلاین کار خود را انجام دهند .

اگر بخواهیم به طور کلی این موضوع را بررسی کنیم ، باید بدانیم که آینده ی صنعت زیبایی در حال حاضر مشخص نیست .

هیچ روشی وجود ندارد که بخواهیم بگوییم مشتریان حتما پس از شیوع بیماری از آن روش به خرید محصولات میکاپ و پاکسازی پوست مشغول می شوند .

همچنین این موضوع نیز روشن نیست که متخصصانآموزش میکاپهمچنان شاهد باقی ماندن اثرات این ویروس خواهند بود یا خیر !

اما هنوز بلاچ باور دارد مراحلی وجود دارد که هر دوی فروشندگان و آرایشگران مستقل می توانند از آن ها استفاده کنند تا دوباره رو به راه شوند .

بلاچ می گوید :

ما از مشتریان می شنویم که در حال حاضر دو سوم آن ها راضی به استفاده از محصولات جدید نیستند .

اگر بخواهیم دقیق تر توضیح دهیم ، الان وقت این نیست که بگوییم سلام ! این محصول جدید ما هست که تازه تولید شده است !!!!

با این که یک سوم از مشتریان با این مسئله مشکلی ندارند ، اما اکثر افراد جامعه بر این باورند که جنس های جدید تولید شده در این بحران ، احتمالا دارای مشکلاتی باشند .

بلاچ بیان می کند مشتریان به جای استفاده از محصولات جدید ، بیشتر به سمتی گرایش پیدا کرده اند که دوست دارند دستورالعمل هایی را برای استفاده از محصولات توسط خودشان یاد بگیرند .

برای مثال مردم دوست دارند تکنیک هایی را یاد بگیرند که محصولات مختلف را روی خود امتحان کنند و بتوانند میکاپ های صورت خود را پاک کنند .

هر دو قشر یعنی آرایشگران مستقل و سالن های زیبایی می توانند به این نیاز ها پاسخ دهند و در مقابل هزینه ی این دوره ها را دریافت کنند .

امیدواریم از این مطلب ازلیلیوم سرخلذت برده باشید و توانسته باشیم اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار دهیم .

موفق و سربلند باشید .

منبع :http://beautysalonsir.parsiblog.com/Posts/35/


در اين مقاله ما قصد داريم براي شما ترفند هايي برايآموزش آرايشگريو زيبايي بيشتر شما بيان کنيم و لوازم مورد نياز را نيز در آن ذکر کرده ايم .
اگر شما به جايرنگ کردن موهاي سرتان در خانه، تمايل داشتيد که خود موهاي سرتان را تراشيده بوديد ،ما شما را درک مي کرديم . رنگ کردن موي سر هم وقت شما را ميگيرد و هم براي شما هزينه بر خواهد بود علاوه بر آن سالن هاي زيبايي نيز هزينه ي زيادي را در پي دارند.

نکات کليدي: مطمئن شويد که احساس راحتي ميکنيد بدين معنا که از موماتي استفاده نماييد که کار را براي شما راحت تر کنند ، و از نظر زماني تحت فشار قرار نداشته باشيد.
ما براي شما ترفندهايي را فراهم کرده ايم که بتوانيد همان بازده سالن را داشته باشيد.

1) به مدل هاي داخل فضا هاي مجازي اعتماد نکنيد.

به جد خانومي که به دوربين خيره شده و لبخند ميزند زيبا خواهد بود اما رنگ موي او فانتزي است.
هميشه رنگي که به موي خود ميبينم نسبت به رنگ موي مدل ها روشن تر ميشود . اما چرا؟
زيرا محصولاتي که شما داخل خانه ي خود براي رنگ کردن مو استفاده ميکنيد بسيار قوي تر از محصولاتي است که در سالن ها استفاده ميشوند(اشاره به اکسيدان مورد مصرفي) به همين دليل اين امر باعث ميشود که رنگي مشاهده ميکنيد روشن تر از چيزي باشد که داخل تلويزيون مشاهده ميکنيد.
مهمترين بخش اين است که شما بتوانيد تخمين بزنيد که رنگ نهايي به چه شکل خواهد بود که اين امر نيز به شما انواع سايه از رنگ مورد نظرتان را ميدهد.

2)دانستن آنکه چه زماني رنگ روشنتر و چه زماني تيره تر ميشود

روند کار به اين صورت است: براي رنگ دائمي رنگي را انتخاب کنيد که نسبت به رنگ مورد نظرتان تيره تر باشد به دليل قدرت اکسيدان.
در رنگ هاي موقت موها اين اشتباه است که شما به دنبال همان رنگ روشني باشيد که در رنگ هاي دائمي خواستار آن بوديد زيرا اين در فرمول رنگ هاي موقت است که نميتوانند رنگ مورد نظر را ارائه دهند بدين معنا که هر چقدر رنگ روي سر شما بماند تيره و تيره تر خواهد شد پس بهتر است که با دقت بيشتر به دنبال رنگ روشنتري بگرديد .

3) دو بسته را خريداري نماييد

اگر موهاي شما تا شانه هايتان است يا بيشتر از آن و موهاي ضخيمي نيز داريد از دو بسته استفاده کنيد تا مطمئن شويد که رنگ تمام موي شما را پوشش ميدهد، فقط مطمئن شويد که رنگ هاي هر دو بسته را داخل کاسه اي شيشه اي و يا پلاستيکي مخلوط کنيد زيرا اگر ظرفتان في باشد باعث اکسيده شدن شده و رنگ شما را عوض کرده و خراب ميکند.

منبع :http://beautysalonsir.parsiblog.com/Posts/36/


اگر شما کاملا به سايه چشم زدن مشکي مسلط هستيد و از روي صورت طرف مقابلتان و با دقت به رنگ پوستش مي توانيد حدس بزنيد چه رنگ رژ لبي به او مي آيد، شايد يکي از بهترين گزينه هاي شغلي براي شما آرايشگر حرفه اي شدن باشد. براي شروع شغلي مثل آرايشگري بايد مهارت هاي خود را از طريق سايت هاي آموزش آنلاين کسب کنيد و آن را روي دوستان و خانواده خود تمرين کنيد. حتما شرکت در کلاس هايآموزش آرايشگريرا جدي بگيريد تا بتوانيد از آموزش رسمي برخوردار شويد. مي توانيد ابتدا از شغل هايي مثل فروش لوازم آرايش شروع کنيد تا تجربه تخصصيتان بالا برود. به هر طريق، شما بايد شبکه اي قوي تشکيل دهيد تا شغل خود در آرايشگري را پرقدرت شروع کنيد.

مهارت خود را بالا ببريد!

آرايشگران معروف در يوتيوب يا اينستاگرام را دنبال کنيد. آموزش هاي ويديويي آنلاين مي توانند راه هاي عالي (و مجاني!) براي شروع يادگيري بيشتر در رابطه با آرايشگري باشند. آرايشگراني را پيدا کنيد که به استايل مورد علاقه شما بخورند تا به يادگيري آن بيشتر علاقمند باشيد. يادتان نرود که هر چند آموزش هاي آنلاين نقطه شروع خوبي هستند، جايگزين خوبي برايآموزش آرايشگريحضوري و تجربه نيستند.

با آرايش خود و دوستانتان تمرين بيشتري کنيد!

اين کار به شما کمک مي کند که روش خود را توسعه دهيد و پيدا کنيد و آرايشگري خود را به سطح عالي برسانيد. يادتان نرود که هر چند شما ممکن است در آرايش کردن خودتان بدرخشيد، اما يادتان نرود که آرايش کردن ديگران مهارت هاي بسيار متفاوتي از همکاري و توانمندي شما نياز دارد. روي رنگ هاي مختلف پوستي، فرم هاي صورت متفاوت و رنگ چشم ها و رده سني متفاوتي کار کنيد تا مهارت خود را در کار کردن با مشتري هاي مختلف از همين الان کسب کنيد. يک کيت آرايشي براي خود بسيازيد که شامل برس هاي مختلف، وسايل آرايشي و ساير ابزار مورد استفاده منظمتان باشد. تمامي اين موارد در داروخانه ها و مراکز فروش لوازم آرايش قابل دسترس هستند. هر قدر که کار شما توسعه بيابد، توانايي شما براي خريد محصولات گران قيمت نيز بالا مي رود.

خود را با مد فعلي آرايش آشنا سازيد

مجله بخوانيد، از وبلاگ هاي مد ايده بگيريد، فيلم ببينيد، به تئاتر برويد و به مدهاي متفاوت آرايش صورت دقت کنيد. در اين حرفه بسيار مهم است که شما به روز باشيد تا بتوانيد براي مشتري خود گزينه هاي خوبي پيشنهاد کنيد. حتي ممکن است مشتري شما به روش خاص جديدي اشاره داشته باشد که شما با آن آشنا نيستيد. پس معلومات خود را جديد نگه داريد تا بتوانيد به صورت مفيد توصيفات مشتري خود را روي صورت او به واقعيت تبديل کنيد.

منبع :http://beautysalonsir.parsiblog.com/Posts/37/


تجربه تخصصي و معلومات کسب کنيد.

درآموزشگاه آرايشگريشرکت کنيد که با بودجه و برنامه شما مطابقت دارد. از آنجايي که هنر آرايشگري يک تخصص داراي مدرک رسمي نيست، ممکن است بسياري از برنامه هايآموزش آرايشگريمدرک معتبري به شمار نروند. اين به اين معناست که ميان آموزشگاه هاي آرايشي و تعليمات آن ها تفاوت بسياري وجود دارد. برخي آموزشگاه ها کلاس هاي تمام وقتي ارائه مي کنند که تمرکزشان روي مهارت ها و صنايع مشخصيست. اين برنامه ها همچنين در هزينه شان هم بسيار متفاوت هستند و در ذهن داشته باشيد که آموزشگاه هاي تمام وقت هزينه بيشتري دريافت مي کنند.

به طور معمول، برنامه هاي آموزش آرايشگري بين سيصد تا ششصد ساعت هستند و در کمتر از شش ماه مي توانند تکميل شوند. البته، رفتن به آموزشگاه ها وما براي آرايشگري حرفه اي شدن مورد نياز نيست. منتها، يادمان نرود که آموزش حرفه اي ديدن مي تواند براي آرايشگر پيشرفتي سريع در محيطي پررقابت ارائه کند.

براي شروع مي توانيد شغلي در زمينه فروش محصولات آرايشي براي خود پيدا کنيد تا تجزبه تخصصي نيز کسب کنيد. براي استخدام در شغل هايي در فروشگاه ها يا داروخانه ها که به فروش لوازم آرايشي مي پردازند اقدام کنيد. شما در اين صورت مي توانيد فرصت تمرين مهارت هاي خود روي صدها نفر با رنگ پوست هاي مختلف، انتظارات متفاوت و مدل هاي گوناگون پيدا کنيد. بهترين اتفاق اين است که شما براي تمرين مهارت هاي خود مبلغي نيز دريافت خواهيد کرد. تجربه فروش شغل هايي مثل فروشگاه هاي فروش لوازم آرايش بسيار مفيد است زيرا کار شما فروش لوازم آرايشي در کنار ارائه خدمات آرايشگري خواهد بود.

دنبال شرکتي باشيد که نسبت به آموزش به کارکنان خود کوشاست و به آن ها آرايش کردن را به جاي تمرکز کامل روي فروش مي آموزد.

حتي مي توانيد در گروه هاي غير رسمي تئاتري شرکت کنيد و به آرايش بازيگران بپردازيد تا تجربه بيشتري با انواع متفاوت آرايشي کسب کنيد. گروه هاي تئاتري که در مدرسه ها کار مي کنند يا حتي گروه هاي بزرگتر، جاي مناسبي براي بروز خلاقيت شما خواهند بود. شما اين شانس را خواهيد داشت که انواع متفاوتي از آرايش را تجربه کنيد و با نورهاي تئاتري و گريم کار کنيد.

به آرايشگري حرفه اي پيشنهاد کارآموزي بدهيد. در محله خود آرايشگري بيابيد که کارش مورد پسند شماست و به او پيشنهاد ارائه خدمات کارآموزي بدهيد. براي او توضيح دهيد که شما مشتاق به کسب تجربه واقعي در صنعت آرايشگري هستيد. در صورتي که اين فرد تمايلي به همکاري با شما نداشت، مي توانيد از او خواهش کنيد که يکي دو روز به شما اجازه دهد او را تعقيب کرده و کار کردنش را مشاهده کنيد. حتي چند ساعت نظارت هم مي تواند به شما هزاران روش جديد بياموزد.

منبع :http://beautysalonsir.parsiblog.com/Posts/38/


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
partorayaneh sswrc ganjasrarbook jahanamii asusrepaires isinesar bamboo-learning-english sjcup kavirgraficio porseshmehr12