همچنين ، من تبديل به طيف وسيعي از اطلاعات شده ام که مشتريان مي توانند از آن استفاده کنند ؛ از پيشنهادات مربوط به يک کتاب گرفته تا ريملآموزش ميکاپ، رستوران ها و پيشنهادات مربوط به دنياي مد . اين کار در واقع در مورد يادگيري تمام چيز هايي است که هر يک از مشتريان در مورد آن به من نياز دارند . من يک مشتري دارم که نوعي برنامه خاص تلويزيوني را دوست دارد در صورتي که از نظر ديگران اين برنامه در حدي نيست که انقدر به آن عشق بورزيم ؛ با اين حال او آنقدر به من اعتماد دارد که در گفت وگو هايمان در مورد آن با من صحبت کند و من طوري نشان مي دهم که من نيز آن را دوست دارم . اکنون ما يک باشگاه هواداران مخفي موضوعات متفاوت در اطراف خود داريم .

آموزش آرايشگريو انجام تکنيک هاي آن در واقع ارائه توجه کاملتان به مشتري است . اين در واقع اين است که شما به هر کسي اجازه دهيد در مورد هر چيزي که دوست دارد با شما صحبت کند .

کار من شامل درک کردن مردم و نشان دادن علاقه ي واقعي است به طوري که شايد فقط شريک زندگي آن ها يا بهترين دوستشان بتواند براي آن ها انجام دهد . شما بايد به مدت يک تا دو ساعت تمام حواس و تمرکز خود را به مشتري اختصاص دهيد . اين کار در حقيقت گوش دادن به صحبت هاي آن ها و اجازه دادن به مشتريان براي بيان هر چيزي است که مي خواهند . درآموزش آرايشگريو ارائه ي خدمات زيبايي شما اجازه مي دهيد که شخصي جديد وارد زندگي شما شود . من هميشه مي گويم که آموش آرايشگري فرا تر از کاري است که من يا شانه و قيچي خود انجام مي دهم . يکي از دوستان عزيز من در حال حاضر ، اول مشتري من بود . بعضي روز ها آنقدر خوشحال هستم که مي خواهم به هوا بپرم ؛ زيرا مشتري هايي درآموزش ميکاپو ساير موارد دارم که مثل دوست هر روز پشت هم ايستاده ايم و دوست دارم با آن ها صحبت کنم .

سخنان نينا پاتل در مورد آموزش آرايشگري

سخنان نينا پاتل در مورد آموزش آرايشگري - قسمت دوم

سخنان نينا پاتل در مورد آموزش آرايشگري ( قسمت سوم )

مي ,ها ,يک ,مورد ,دوست ,مشتري ,در مورد ,آن ها ,است که ,در واقع ,پيشنهادات مربوط

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
negarkabkgir2003 dpmehr safz ewoig behpud medadrangij teflonhtafgectrical goldenbird salembemana reberpusul